رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استان قزوین:
جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استان قزوین:از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۳۳ قاچاقچی در استان قزوین دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری قزوین:
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری قزوین بیان کرد :ناپایداری سیاست های اقتصادی به پدیده قاچاق کالا دامن می زند
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت: تامین نیازهای مشروع افراد در کاهش جرم سرقت موثر واقع می شود.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استان قزوین:
جانشین دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استان قزوین:از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۳۳ قاچاقچی در استان قزوین دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری قزوین:
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری قزوین بیان کرد :ناپایداری سیاست های اقتصادی به پدیده قاچاق کالا دامن می زند
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت: تامین نیازهای مشروع افراد در کاهش جرم سرقت موثر واقع می شود.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری قزوین خبرداد:
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت: در نیمه نخست امسال شاهد کاهش 6 درصدی جرائم در استان بوده ایم.
جهانی پور مدیرکل امنیتی استانداری :
جهانی پور مدیرکل امنیتی استانداری قزوین بیان داشت : مطبوعات و رسانه ملی می توانند نقش مهمی در موضوع امنیت ورزشی ایفا کنند.
به ریاست مدیر کل دفتر انتظامی و امنیتی؛
دومین جلسه ستاد هماهنگی مراسم اربعین حسینی به ریاست مدیر کل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری برگزار شد.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری:
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری گفت: جرم جعل سند در 2 سطح مشهود و فنی صورت می گیرد و کشف جعل فنی به آموزش و کار کارشناسانه نیامند است.
مدیرکل امنیتی وانتظامی استانداری :
مدیرکل امور امنیتی وانتظامی استانداری قزوین گفت: ارزش ریالی پرونده های قاچاق استان پارسال نسبت به سال قبل از آن با 9 درصد کاهش مواجه شد.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری قزوین:
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی اظهار داشت: امنیت مهمترین و اصلی ترین مولفه در صنعت گردشگری است و در همین راستا رونق صنعت گردشگری در...
رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاوارز استان:
رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاوارز استان گفت : قاچاق کالا بعنوان یک پدیده با ماهیت اقتصادی و چندوجهی و تنیده است که باید به صورت سلبی و فرهنگی با آن برخورد کرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها