رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیر کل امنیتی وانتظامی استانداری قزوین گفت : گردشگران مجاز به اسکان در مراکز اقامتی وهتلها می باشند واز اسکان در مکانهای غیر مجاز خودداری کنند
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری:
با توجه به حذف ویزای اربعین و افزایش زائران آمادگی بیشتر در بخش پشتیبانی‌، حمل و نقل ضروری است
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت:پیش‌بینی می‌شود با حذف ویزا در مراسم اربعین حسینی تعداد زائران دو تا سه برابر افزایش پیدا کند و در این راستا آمادگی بیشتر در بخش...
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان با شهرداری ها در راه اندازی سامانه هوشمند نظارتی تاکید کرد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مرادی مدیر کل امنیتی وانتظامی استانداری قزوین بیان داشت:پیامد ها و مخاطرات ناگوار نگهداری سلاح غیر مجاز برای مردم تبین شود.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیر کل امنیتی وانتظامی استانداری قزوین گفت : گردشگران مجاز به اسکان در مراکز اقامتی وهتلها می باشند واز اسکان در مکانهای غیر مجاز خودداری کنند
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری:
با توجه به حذف ویزای اربعین و افزایش زائران آمادگی بیشتر در بخش پشتیبانی‌، حمل و نقل ضروری است
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت:پیش‌بینی می‌شود با حذف ویزا در مراسم اربعین حسینی تعداد زائران دو تا سه برابر افزایش پیدا کند و در این راستا آمادگی بیشتر در بخش...
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان با شهرداری ها در راه اندازی سامانه هوشمند نظارتی تاکید کرد.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیرکل امنیتی وانتظامی استانداری قزوین گفت: نگهداری سلاح غیر مجاز در منازل جرم است و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت:با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و حضور شهروندان در بوستان‌ها تامین امنیت این اماکن و پاک سازی عوامل مخل نظم و آسایش مردم در آنها ضروری...
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین تاکید کرد:
مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری بر ضرورت پاکسازی زواید نا امن در فضای مجازی تاکید کرد
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری تاکید کرد:
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری بر ضرورت استفاده از نیروهای مردمی در مواقع بحران تاکید کرد.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استاندارى:
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری بیان داشت :  استقبال گردشگران از استان باید زیرساخت های لازم را براى جذب و امنیت گردشگران خارجی آماده نمود و با ایجاد ظرفیت های لازم و مناسب در...
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین تاکید کرد:
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین در دومین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت بر ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر ضایعات فروشی های استان تاکید کرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها