رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دوربین پایش تصویری به روستاها می رود


9 مهر, 1398 - 08:41 -- روابط عمومی2
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین:

دوربین پایش تصویری به روستاها می رود

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری گفت :دهیاران می توانند با لحاظ پیوست های فنی و تایید کمیته فنی استقرار وبهره برداری از سامانه های هوشمند استان نسبت به نصب دوربین در روستاها اقدام نمایند

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

ابوالفضل مرادی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری گفت :دهیاران می توانند با لحاظ پیوست های فنی و تایید کمیته فنی استقرار وبهره برداری از سامانه های هوشمند استان نسبت به نصب دوربین در روستاها اقدام نمایند 

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری در سومین جلسه کمیته فنی استقرار و بهره برداری از سامانه های هوشمند نظارتی استان اظهار داشت :  براساس دستورالعمل ابلاغی دهیاران می توانند با تصویب کمیته فنی  ورعایت پیوست های فنی نسبت به نصب دوربین اقدام کنند .

 به گفته مرادی ، با ارتباط دوربین های سطح شهرهای استان و استفاده از ظرفیت های سامانه های موجود ( سامانه سیمفا ) در راستای کاهش آلودگی وکنترل سلامت خودروها بیش از پیش استفاده خواهد شد

 با پیشنهاد کمیته فنی جهت تخصیص اعتبار ویژه جهت اجرای فاز یکم سامانه های هوشمند در راستای ارتقاء و بروز رسانی دوربین ها ، گام مهمی برداشته خواهد شد .